Vatanı Doğu Hindistan'dır. Ticarette kullanılan jut, iki cins bitkiden elde edilir; Birisi, Corchorus capsularis, diğeri ise corchorus olitoriustur. Bu bitkilerin bir sene içerisinde boyu 2-4 metreye kadar ulaşır. Diğer zahmetli işleme faaliyetlerinden sonra ham madde olarak jut iplik yapılmak üzere hazır hale getirilir.

Dünya genelinde Bangladeş ve Hindistan ham jut ve jut urunleri üretiminde en fazla paya sahiptir.