حمل و نقل هوایی

ما به عنوان هاکان لجستیک با بیش از ۳۰ سال تجربه جهانی در زمینه
حمل و نقل هوایی داخلی و بین المللی , خدمات ارائه داده و در صورت
لزوم تجربیات خود را در زمینه لجستیک پروژه از طریق حمل و نقل
ترکیبی نیز با شما به اشتراک می گذاریم .

ما می دانیم که زمان در حمل و نقل هوایی چقدر ارزشمند است ,
بنابراین به گذر زمان اهمیت می دهیم. با تجربه خود در حمل و نقل
هوایی جهانی, محموله های شما را با دقت برنامه ریزی کرده و فرآیند
هندلینگ را با وسواس خاصی پیگیری می کنیم. از بسته بندی و اندازه
گیری بار گرفته تا برنامه ریزی زمان مسیر و ترخیص کالا از گمرک,
تیم متخصص ما برای تحویل کامل و بی نقص در خدمت شماست .

خدمات و مشخصات

همکاری برای هزینه های کم

انتقال مواد خطرناک

بار با اندازه بزرگ و وزن بیش از حد

محموله های فاسدشدنی

حیوانات

خدمات تلفیقی

IAC تایید شده با توجه به دستورالعمل های ایمنی TSA

خریداری درست و قابلیت های مدیریت

اطلاعات ردیابی ۲۴ در ۷

شفافیت از سر تا سر