خدمات چارتر (کشتی فله بر)

به عنوان هاکان لجستیک , بخش اجاره )چارتر( ما به تمام نقاط جهان و
بدون محدودیت در بار و مقدار و بی کم و کاستی محموله ها را تحویل
می دهد. علاوه بر این, کادر مجرب ما در مورد پروژه های ویژه شما
نیز در خدمتان هستند.

خوراک دام و طیور

حبوبات

روغن و دانه های روغنی

مواد غذایی منجمد

کشاورزی

محصولات معدن آهن و غیره