بسته بندی حبوبات

کلیه خدمات در یک مکان…

ما به عنوان هاکان نه تنها محصولات مورد نظر شما را فراهم می کنیم
بلکه آنها را برای شما آماده هم می کنیم.

در تاسیساتی با فناوری پیشرفته, عدس قرمز, سبز , نخود , لوبیا, بلغور
,هسته )داکوتا( ,دانه های روغنی و غیره تولید می کنیم. فرآیندهای تمیز
کردن, پوست کنی, غربال کردن , خرد کردن , جداسازی رنگ و
اندازه بندی الکترونیکی حبوبات انجام می شود.

ما همچنین در زمینه تولید سفارشی با بسته بندی های دلخواه در خدمت
شما هستیم.

غربالگری – اندازه بندی

خرد کردن – پوست کندن

سورتینگ

چاپ و بسته بندی