ذخیره سازی قابل احتراق و قابل اشتعال

انبارهای گمرکی ما, که تنها انبارهای دارای مجوز ذخیره سازی مواد
قابل احتراق و قابل اشتعال در منطقه می باشند, جهت تدبیر به سیستم
هاي مورد نیاز گرمایشی,عایق بندي, محافظت در برابر صاعقه ,
تهویه, هشدار, اطفاء حریق, مجهز بوده و با مصالح استاندارد ساخته
شده اند.