انبارهای گمرکی

در سال ۲۰۰۸ در مرسین فعالیت خود را با خدمات انبار گمرکی نوع
A آغاز کرده است.انبارهای ما برای نگهداری انواع کالاها , در انبار
های گمرکی و غیر گمرکی امکانات مناسبی به شما مشتریان گرامی
ارائه می دهند.(انبارها معلق به خودمان بوده و اجاره ای نیستند.)

منطقه انبار ما با زیرساخت های مدرن و ایمن, بهداشت, تجهیزات کافی
و تیم حرفه ای جزو معدود انبارهای مرسین می باشد

انبارهای ما با توانایی انجام عملیات بارگیری و تخلیه ایمن و درست, بر
روی فضای ذخیره سازی به مساحت ۱۳۷۰۰۰ مترمربع انبار گمرکی
عمومی بنا شده که دارای ظرفیتی متشکل از ۸۲,۵۰۰ مترمربع
فضای باز و ۵۴,۵۰۰ مترمربع فضای مسقف ( ۶۵۰۰ متر مربع
سردخانه, ۴۸۰۰۰ متر مربع انبار خشک ) می باشد.

در انبارهای ما که مواد قابل اشتعال و قابل احتراق در آنها ذخیره می
شود, به سیستم هاي لازم گرمایشی,عایق بندي, محافظت در برابر
صاعقه , تهویه, هشدار, اطفاء حریق مجهز بوده و با مصالح استاندارد
ساخته شده اند. دارای مجوز انبار گمرکی می باشیم.