مواد اولیه خوراک دام و طیور

خوراک دام و طیور

ذرت

خوراک قناری

خوراک پرندگان

ارزن سفید

جو

گندم

تفاله آفتابگردان

تفاله سویا

تفاله گوار کورما

دانه های تقطیر خشک شده با حلال  (DDGS)

گلوتن ذرت

فراورده های جانبی خوراک دام و طیور

فراورده های جانبی عدس

فراورده های جانبی نخود

فراورده های جانبی بلغور

فراورده های جانبی برنج

فراورده های جانبی نخود فرنگی

فراورده های جانبی لوبیا

فراورده های جانبی باقالی

تفاله پنبه