Sigorta Hizmetleri

SİGORTA HİZMETLERİ

Sigorta, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, belirli bir miktar para ödemesi yoluyla toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada kullanıldığı, bir risk transfer sistemidir. Bu sistem sayesinde kişiler, karşı karşıya bulundukları tehlikelerin neden olabileceği, parayla ölçülebilen zararlarını, nisbeten küçük miktarlarda ödemiş oldukları primler yoluyla paylaşmaktadırlar. Sigortanın temel işlevi, zararı ekonomik açıdan önemsiz bir duruma getirmektir. Kişiler tek başına karşılayamayacakları zararları bir organizasyon aracılığıyla aralarında paylaşmaktadırlar.

Hakan Lojistik olarak, tüm taşımacılık faaliyetlerimizde sigortacılık hizmetlerinizi sağlıyor ve takipçisi oluyoruz.

  • Emtia Nakliyat Sigortaları
    • Dâhilî taşımacılık
    • İhracatta taşımacılık
    • İthalatta taşımacılık
  • Freight Forwarder Sigorta Faaliyetleri
  • CMR (Uluslararası Kara Yolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası)